Selvskade

Selvskade

Mange har svært ved at forstå selvskade, og får hurtigt al for megen fokus på selve de fysiske skader, fremfor hvad der ligger bag den selvskadende adfærd.

Afhængig af selvskade som coping strategi
Det handler om at gå bagom symptomet – faktisk i lighed med de andre afhængigheder, som er beskrevet her på siden.
Det kan måske være svært at se ligheden mellem afhængigheder og selvskade, især hvis man kun tænker på alkohol og stoffer, når man hører ordet ”afhængighed”.
Men selvskade er ofte en måde at dulme eller forstærke følelser – en coping mekanisme og en måde at regulere følelserne, som man kan være mere eller mindre afhængig af. Derfor kan det være rigtig svært at stoppe.
Nogen bruger sukker og store mængder mad som coping, eller shopping (uanset om man har råd). Andre bruger alkohol, stoffer eller smertestillende når de skal håndtere svære følelser, og andre igen bruger selvskade.  

Hvilken funktion har selvskaden i dit liv?
Også her er det vigtigt at spørge: Hvis selvskade er løsningen, hvad er så problemet? Hvad er det selvskaden forsøger at hjælpe med at håndtere?

Det kan kræve nogle samtaler med en god psykolog/terapeut at finde frem til.
Herefter starter arbejdet med at bearbejde det der er blevet overset, og opøve nye strategier.

Hvis du vil have min hjælp til dette, er du velkommen til at sende mig en sms, på: 40623779. Jeg er psykolog med praksis i Aalborg.
Priser finder du her.